Contactformulier
Sta je achter onze standpunten en werkzaamheden? Wil je ons financieel steunen of actief worden binnen de stichting? Vul hieronder je gegevens in en geef bij de keuzes aan wat je wilt doen/worden. Onder het formulier vind je nog wat uitleg over de verschillende mogelijkheden.

Alle velden met * zijn verplicht:
Naam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Netpostadres
Keuze 1*
Keuze 2
Keuze 3
Commentaar
PrikkelvraagBegunstiger worden
Je kunt begunstiger worden voor tenminste € 15 per jaar donateur. Donateurs krijgen donateurs zo'n vier- tot zesmaal per jaar de elektronische nieuwsbrief met actuele taalontwikkelingen. Nieuwe begunstigers die ten minste € 30,- bijdragen, krijgen de nieuwe uitgave van Op-en-Top Nederlands GRATIS. De lijst is ook te bestellen bij sN of via Op-en-Top Nederlands en kost, inclusief verzending, € 19,95. Maak het gewenste bedrag over op
NL50INGB0008208521,
ten name van Stichting Nederlands, te Amsterdam.
Je kunt ons direct geldelijk steunen via de betaalmodule van de stichting GeefGratis. Je krijgt dan een keuzemenu, waarbij je moet bedenken dat van elektronische overboekingen maximaal 10% naar GeefGratis gaat.
De stichting Nederlands is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor je gift aan sN aftrekbaar is in Nederland.

Woordenlijstgroep
Midden oktober 2015 is de nieuwe woordenlijst Op-en-Top Nederlands gepresenteerd plus een webtoep (vindpunt.nl). Die is te koop via (web)winkels of te bestellen via de stichting Nederlands $euro; 19,95.

Schrijfgroep
Leden van de schrijfgroep dragen kandidaten aan voor de lof- & sofprijs der Nederlandse taal. Het gaat om personen, bedrijven of de overheidsinstellingen die een positieve of negatieve bijdrage leveren aan het Nederlands. Maandelijks houdt de schrijfgroep hierover een voorverkiezing en schrijven de winnaar en verliezer vervolgens massaal aan. De maandelijkse uitverkorenen dingen mee naar de grote lof- & sofprijs die de stichting Nederlands jaarlijks uitreikt.


® Uitgave van de stichting Nederlands