Dagelijks archief: zaterdag, 12 oktober 2013

Sander Dekker antwoordt, nou ja… een ambtenaar

Ik kreeg onlangs een reactie op de brief van sN aan Sander Dekker over zijn plannen nog (veel) meer Engels op de basisscholen toe te staan. Dekker had het te druk en liet een ambtenaar een antwoord verzinnen. Het merkwaardige is dat die ambtenaar niet namens Dekker spreekt, maar namens haarzelf (het is een zij; zie bijgevoegde brief).
Mevrouw is het niet met sN eens. De plannen van de staatssecretaris zijn ook geen verplichting voor de scholen, zegt ze. Het mag.

Sander Dekker
staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker

Vervolgens verwijst zij naar mistige ouders die er behoefte aan zouden hebben dat kinderen al op jonge leeftijd een internationale oriëntatie meekrijgen (kennelijk alleen gericht op de angelsaksische wereld) en we hoeven niet te vrezen dat kinderen met taalachterstand te lijden zullen hebben van het oprukkende Engels. Daar is het prachtige programma School aan zet voor in het leven geroepen. Ze hoopt dat haar uitleg mijn (ze bedoelt sN’s) zorgen heeft kunnen wegnemen.

Nee, mevrouw. Meer Engels betekent gewoon minder Nederlands. Wat ik zie is dat een voor de landstaal zo belangrijk besluit op hoogst futiele gronden wordt genomen. Behalve een verwijzing naar die vage ouders (is daar onderzoek naar gedaan?) geeft die mevrouw geen antwoord op de vraag: WHY. Er lijkt geen seconde nagedacht over de gevolgen van de plannen of Dekker werkt willens en wetens aan het bij het oud vuil zetten van het Nederlands (Dag Nederlands. Het is nu tijd voor de internationale oriëntatie). Niet best voor meneer Dekker: óf hij is een blaaskaak óf een cultuurbarbaar. Hij mag kiezen…