Laaggeletterdheid failliet Nederlands onderwijs

Laaggeletterden
Veel meer laaggeletterden dan overheid aanneemt

Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Nederland geen 1,3 miljoen maar 2,5 miljoen laaggeletterden
Door 65-plussers niet mee te tellen, houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun aantal kunstmatig laag.
Er gaapt een kloof tussen de omvang van het probleem en de door de overheid gekozen aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden, schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Aanpak van laaggeletterdheid dat vorige week woensdagmiddag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat schijnt in OESO-verband niet eens zo erg slecht te zijn (Nederland zit daar in de top drie met de minste laaggeletterden, wat op zich al schokkend is), maar voor een land dat zich graag ziet als hoogopgeleid is dat een grof schandaal.
Laaggeletterd zijn mensen die het vmbo-niveau in taal en rekenen (eigenlijk laaggecijferdheid) niet halen. De conclusie van de Rekenkamer is extra schrijnend als je weet dat ook nu een aanzienlijk deel van de basisschoolleerlingen een taalachterstand hebben en desalniettemin het parlement in meerderheid de plannen van Sandertje Dekker heeft goedgekeurd om het basisonderwijs te verengelsen. Dat lijkt er recept voor prolongatie.
Natuurlijk zit een groot deel van die laaggeletterden niet meer op school, maar die 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met taal en rekenen tekenen het failliet van ons onderwijssysteem in de afgelopen decennia en gehoord de plannen die neergelegd zijn in het rapport van het platform Onderwijs 2032 onder voorzitterschap van Paul Schnabel, zal die situatie er niet beter op worden, vrees ik. Toekomstgericht onderwijs moeten we hebben. We zijn niet verantwoordelijk van de gemaakte fouten in het verleden, heden en toekomst.

3,5%

Het doel voor de komende jaren, om 45 duizend mensen te laten beginnen aan een taalcursus en nog eens 45 duizend hun taal te laten verbeteren, lijkt me al aan de zeer magere kant (zo’n 3,5 % van 2,5 miljoen), maar die doelstelling wordt niet eens gehaald. Onze beste Jet (die niet bijster schrandere minister van onderwijs) denkt dat meer geld niet per se betere resultaten zal opleveren.
De Rekenkamer doet drie aanbevelingen. Beslis of de doelen van het beleid zich ook op rekenvaardigheid en digitale vaardigheid moeten richten en, zo ja, formuleer daarvoor streefwaarden. Zorg voor een volledig beeld van de kenmerken van cursisten – dat is er nu niet en zorg voor zicht op het begin- en eindniveau van cursisten, zodat de effecten van het beleid kunnen worden gemeten.
De minister schijnt het rapport gelezen te hebben en vindt dat de materie complex is. Ach ja. De Rekenkamer: “De minister vindt het niet verstandig om doelstellingen voor de aanpak van laaggeletterdheid te formuleren in termen van het aantal volwassenen dat het vmbo-niveau bereikt. Gegeven de diversiteit van de doelgroep vindt ze het ook onverstandig om algemene doelstellingen voor de opbrengst van cursussen te formuleren. De minister wil toe werken naar het meten van het niveau van cursisten en naar het in kaart brengen van de leeropbrengsten van cursussen.” Je zal eens afgerekend worden. Die reactie vertoont alle kenmerken van ontwijkgedrag.

De Rekenkamer is streng: “In ons nawoord benadrukken wij nogmaals dat er een kloof bestaat tussen het probleem en de aanpak ervan. Wij vinden dat de bewindspersonen moeten aangeven of zij mogelijkheden zien om hun ambities beter te laten aansluiten op de omvang van de problematiek.” Ik vrees met grote vreze dat daar niets, maar dan ook helemaal niets van terecht komt. Nee, aan Jet zal het niet liggen.

Bron: de Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.