Categorie archief: Lof- en Sofprijs

B&w Amsterdam geen tijd voor de Lofprijs

Amsterdam huilt
Prent van Eric Coolen

De burgemeester van Amsterdam liet onlangs in een koddige brief vol opzettelijke spelfouten weten dat hij geen gaatje in zijn agenda kon vinden om de stoffelijke blijken van de Lofprijs der Nederlandse taal 2013 in ontvangst te nemen. Hij zei in de brief dat het een hele eer was om die prijs toebedeeld te hebben gekregen en dat onderwijswethouder Pieter Hilhorst in deze de meeste lof toekomt. Die (mijn) spelvaut heeft waarschijnlijk niet geholpen de burgemeester en zijn wethouder te overtuigen van de ‘degelijkheid’ van de stichting Nederlands (kunnen niet eens spellen, die sukkels), maar ik denk dat de Amsterdamse politieke situatie minstens zo sterk heeft meegespeeld bij het nemen van de beslissing. Stel je maar voor: b&w krijgt een pluim voor het antwoord dat ze raadslid Jan Paternotte geeft op zijn (= Paternottes) verzoek alle Amsterdamse basisscholen zo snel mogelijk tweetalig te maken. Paternotte kreeg lik op stuk van b&w van Amsterdam. Tweetaligheid is geen prioriteit van het Amsterdamse gemeentebestuur. Taalachterstand van veel basisschoolleerlingen is een zeer veel grotere zorg, was de nuchtere reactie van b&w.
Het vervelende is nu dat die verdomde Paternotte fors heeft gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart en dat D66 de grootste partij in Amsterdam is geworden. De PvdA van lijsttrekker Hilhorst heeft een fikse tik op de neus gekregen en Hilhorst heeft daar zijn konsekwenties (nee, ik kan niet spellen) uit getrokken. Van der Laan zal, of ie nou wil of niet, zeer waarschijnlijk verder moeten met die vermaledijde Paternotte, dat ventje dat boven komt drijven wegens gebrek aan (geestelijk) gewicht. Tja, dan wordt het voor de Amsterdamse burgemeester lastig om die prijs nog eens pontificaal in ontvangst te nemen, laat staan voor Hilhorst. Ik snap het wel, maar het is toch wel heel jammer. Amsterdam zit nu opgescheept met een fanaat die Amsterdam koste wat kost wil ‘vertweetaligen’. Valide argumenten heeft hij daarbij nauwelijks.

Help, D66 wordt grootste in Amsterdam!

Volgens de peilingen van Maurice de Hond staat D66 op winst in de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De partij van Jan Paternotte zou op 12 zetels komen (+5) en de PvdA op 10, een historisch dieptepunt voor die partij. Volgens de peilingen van het gemeentelijk onderzoeksbureau liggen de partijen gelijk.

D66-lijststrekker in Amsterdam Jan Paternotte is  al jaren een groot voorstander van de verdere verengelsing van Amsterdam. Onlangs pleitte hij er bij het gemeentebestuur voor alle Amsterdamse basisscholen tweetalig te maken. Het valt te verwachten dat als D66 in het Amsterdamse gemeentebestuur terecht komt, meneer Paternotte er alles aan zal doen om zijn anglomane zinnetje door te drijven. D66, de partij van Aad Nuis, die er voor gezorgd heeft dat de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs werd opgenomen, waarin gesteld wordt dat Nederlands de taal in het hoger en universitair onderwijs is. Dat daar vervolgens flink de hand mee is gelicht door opeenvolgende ministers van onderwijs, heeft, dacht ik, niet aan Nuis gelegen.

In dit verband valt iets opmerkelijks te constateren. Op 1 februari werd bekend dat burgemeester Eberhard van der Laan en zijn wethouders de Lofprijs der Nederlandse taal 2013 hebben gewonnen. De b&w van Amsterdam hebben tot nu toe nog steeds niet geantwoord op de vraag wanneer zij dat blijk van waardering in ontvangst kunnen nemen. Bij de Sofprijs is dat meer gewoonte dan uitzondering. Bij de Lofprijs is sedert 2004 nog nooit een winnaar geweest die die niet in ontvangst wilde nemen, zelfs, de inmiddels overleden, Gerrit Komrij niet. Zou er een verband zijn met de gemeenteraadsverkiezingen, vraag je je dan af.

Hoogleraren laken eindexamen Nederlands

Heerlijk. Weer eens even dat woord ‘laken’ (ww) gebruiken, maar daar wil ik het niet over hebben. Het gaat om het examen Nederlands. Dat heeft de toorn van een groep hoogleraren Nederlands opgeroepen. Dat examen zou op geen enkele manier bijdragen aan de kennis van taal of taalvaardigheid, schrijft de Volkskrant. Dat is, dacht ik, ook niet de bedoeling van een examen. Dat is alleen maar bedoeld om te toetsen hoe het met die kennis zit, maar de formulering zal het gevolg zijn van de gebrekkige taalvaardigheid of van het geringe begrip van de Volkskrantjournalist.
Nou vraag ik me af waar die hoogleraren zich druk om maken. Of ik eigenlijk weet ik het wel, maar heeft het ook zin? Het deugdelijk toetsen van kennis is bijna onmogelijk, maar je moet toch wat als je vijf of zes jaar kennis hebt gestouwd in de hoofden van die, meest, onwillige pubers. Elk examen schiet ernstig te kort. We toetsen veel, maar weten nauwelijks hoe dat moet.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat de leerling tegenwoordig op het examen voor zijn/haar kiezen krijgt, maar tekstverklaring is daar, getuige een eerder schotschrift van hoogleraar Marc van Oostendorp, nog steeds een onderdeel van. Plezante lectuur, dat schotschrift, en Van Oostendorp heeft natuurlijk een duchtig punt. Zijn ze nou helemaal gek geworden in die examencommissie Nederlands?, denk je als je het leest, maar hoe komt het dat die hoogleraren juist hierover in toorn ontsteken en een petitie opstellen? Prof.Marc van Oostendorp Nogmaals, de hoogleraren hebben een punt, maar hoe belangrijk is dat? Misschien ben ik weer appels met peren aan het vergelijken, maar waarom hoor je toch zo weinig van hoogleraren Nederlands, de goede als Anneke Neijt niet te na gesproken, over de overal in Nederland en Vlaanderen doordenderende taalverdringing. Nu lijkt het er op of we kibbelen over de kleur van de auto die we willen kopen, terwijl we het niet (willen) hebben over het doorgeroeste chassis. Het Nederlands is aan de Nederlandse universiteiten een nog maar nauwelijks gedulde taal geworden en, met het opdringen van het Engels in het tertiaire onderwijs, wordt het ook steeds meer verdrongen in het secundaire en basisonderwijs. Hofland zei het bij zijn aanvaarding van de Lofprijs: Nederland is een tweetalig land aan het worden. Waar blijft het brede protest van de hoogleraren (en leraren) Nederlands? Ik wacht met smart op hun acties (liever geen petities). Intussen verkneukel ik me nog even met het dat prachtige laken…

Ann Goldstein zwijgt in alle talen

SM-directeur Ann Goldstein Ja, het is natuurlijk de beste manier om onaangenaamheden te verdonkeremanen: je zwijgt er over. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft de Sofprijs der Nederlandse taal 2012 gekregen voor het al te anglowane taalgedrag van dit voor veel geld opgeknapte plaatselijke museum. Ann Goldstein is Amerikaanse en directeur van het Stedelijk. Al eerder kwam zij negatief in het nieuws door, met medeweten van de plaatselijke wethouder, een advertentie voor een assistent met moedertaal Engels. Dat mens had kennellijk niet in de gaten dat ze niet in Amerika woont (in delen van Amsterdam is dat inderdaad lastig te ontdekken). Nu zwijgt de goede Goldstein in alle talen, zelfs in het Engels.
Ik houd de minieme kans nog voor mogelijk dat haar antwoord wat op zich laat wachten, omdat zij, ocharm, de Nederlandse taal niet goed (?) machtig is na toch al weer jaren in Amsterdam gevestigd te zijn. Ik geef het weinig kans. Je kunt het maar beter doodzwijgen…

Oranje op de bres voor het Engels.

Amerikaanse openingEen paar jaar geleden kreeg de toenmalig premier Balkenende de Sofprijs, omdat hij de rede bij de opening van het academische jaar in het Engels uitsprak. Hij vond dat ie de prijs niet verdiende. Twee jaar geleden besliste de rector van de Groninger Rijksuniversiteit nog om de opening toch maar in het Nederlands te houden, maar de dijkdoorbraak is daar. Prins Constantijn hield op 3 september bij de opening van het academische jaar aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam zijn rede in het Engels, nadat hij simpelweg meedeelde dat de rede in het Engels zou zijn. Zo helpt het Huis van Oranje driftig mee de positie van de landstaal in Nederland te ondergraven. Zijn moeder blinkt ook al niet uit in liefde voor het Nederlands. Bij tafelredes voor buitenlandse gasten, spreekt ze meestal Engels, terwijl het bij staatsbezoeken een goed gebruik is dat elkaar ontmoetende staatshoofden hun eigen taal spreken. Engels is kennelijk haar taal. Op 22 september opende zij het voor veel geld verbouwde Stedelijk Museum. SM-directeur Ann Goldstein bleek zich nog niet verwaardigd te hebben zich het Nederlands eigen te maken. Ze hield, o onbeschoftheid, haar toespraak in het Engels.
En Hare Majesteit? Hare Majesteit onthulde bij wijze van opening een Engelstalig punnikwerkje, terwijl een koor Engelse gezangen ten gehore bracht. De eerste tentoonstelling in het vernieuwde SM heet Beyond Imagination.
Mediterrane allochtonen worden geacht zich in te burgeren en zich het Nederlands eigen te maken. Westerse allochtonen zijn daar kennelijk van vrijgesteld.

Herman Finkers gefêteerd

In kleine kring ontvangt cabaretier Herman Finkers een dezer dagen de Lofprijs der Nederlandse taal 2011. We hadden dat natuurlijk graag aan de grote klok gehangen, met een hoop mensen erbij, maar dat vond Herman Finkers niet zo’n goed idee. Dat kan ik me voorstellen, maar helemaal ongemerkt willen we het toch niet voorbij laten gaan. Gelukkig hebben we de foto’s nog (niet)….

Euroshopper, het vervolgverhaal

Nederlands verdwijnt van Euroshopper Er zal in de nabije toekomst vaker leesbaar Nederlands op de verpakking van de goedkope Euroshopper-artikelen bij AH staan. Verdienste vooral, moet ik eerlijk zeggen, van de stichting Taalverdediging, die bereid was de straat op te gaan voor deze kleinering van het Nederlands. Da’s mooi, maar toch blijven morren tot het Nederlands op alle ES-producten weer normaal leesbaar is. AH heeft altijd volgehouden dat het verdwijnen van leesbaar Nederlands een centenkwestie was, maar hoe moet ik deze beleidswijziging dan verstaan? Nieuwe verpakking kost toch geld, krentenwegers van professie? De klanten gingen kennelijk klagen. Goed zo, vaker doen, tot het in die botte voorheen Zaanse koppen doordringt dat je de taal van je klant moet spreken.
Afijn, een stapje vooruit, maar wel is als in de Echternachprocessie (maar dan anders: drie stappen achteruit, twee naar voren). Overigens is AH vrij hardleers. Een tijdje terug was er ineens een garagesale. Kofferbakverkoop bij onze Nationale Krentenweger?

Slofprijs

Ann GoldsteinDe Hema heeft de Sofprijs der Nederlandse taal 2010 gewonnen, maar persoonlijk had ik die aan dat domme koppel Goldstein/Gehrels gegund. Goldstein is de nieuwe directeur van het SM in Amsterdam (nee dat heeft daar niks mee te maken) en heeft een assistent nodig. Zal wel nodig zijn als je directeur zonder een werkend museum bent. Maar goed, advertentie geplaatst. We motten een internationale uitstraling hebben en dan zet je zo’n advertentie in het Nederlands. Tuurlijk niet. En ja, de assistent (m/v) moet moedertaalspreker Amerikaans Engels zijn. Engels Engels is kennelijk al te moeilijk voor mefroi. Is die Goldstein nou helemaal van de pot gepleurd? Donder op naar Amerika, koloniaal! Nee, zegt een woordvoerder van SM, zo’n eis is geen discriminatie. O nee? Knap staaltje krom lullen. Die Goldstein is nu al een mislukking, wat er ook van dat Stedelijk terecht komt.
Mevrouw Gehrels is wethouder cultuur in Amsterdam. Carolien, aangesproken op die kwalijke eis van haar ondergeschikte, stelt dat dat een zaak van het Stedelijk is. Nee, mevrouw Gehrels, Goldstein is Uw ondergeschikte. Zonder Uw instemming kan mevrouw G. dat niet eens doen. En ja, mevrouw G., het is wel degelijk discriminatie en ik ga eens kijken of we de commissie gelijke behandeling daar warm voor kunnen maken. Trouwens, hoe zit het met de inburgeringscursussen van G.? Vast al in volle gang.

Huis der mensheid in The Hague.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft samen met de gemeente Den Haag een nieuw museum opgezet dat richt op de mensheid. Naam? Humanity House. Den Haag is steeds schaamtelozer bezig het Nederlands buiten de gemeentegrenzen te werpen, met als excuus dat De Haag nu eenmaal een internationaal trefcentrum is van recht, vertier en andere ongein. Het Rode Kruis betaalt, grappig om te weten, mee aan de overheidscampagne “het begint met taal” (“It starts with English”): “De Nederlandse taal verbindt ons allemaal”. En The Hague is natuurlijk ook nog de trotse mede-‘eigenaar’ van Airport Rotterdam/The Hague en de vestigingsplaats van The Leiden University College. Een instituut met heuse founders (zo heet dat kennelijk in de grotemensenwereld). O ja, hare koninklijke hoogheid prinses Margriet heeft het nieuwe museum 9 december j.l. officieel geopend.
Als je het Rode Kruis wilt aanspreken dan kun je een berichtje sturen naar: service@redcross.nl (redcross ja, dat hebben die Rodekruizers helemaal zelf bedacht). Mevrouw de wethouder van cultuur is ook een goeie om eens om opheldering te vragen: dat is Marjolein de Jong. Van D66, ja, dezelfde partij waarvan de leider kandidaat is om de TaalSof van 2010 te worden.
Mensmusem