Categorie archief: Taalkunde

Nederlands bevat een hoop overbodigs

spreeknederlandsHet Nederlands zou veel overbodige rommel bevatten. Dat is een conclusie van Sterre Leufkens, die onderzoek deed naar de doelmatigheid van 22 talen, waaronder het Nederlands. Dan hebben we het over zaken als meervoudsvorm in werkwoorden, de lidwoorden, duistere bijwoorden als ‘er’ en nog meer van die dingen. Lees verder Nederlands bevat een hoop overbodigs

Nederlanders blij met Nederlands, zegt Alison

Alison Edwards is een Australische die in het Engelse Cambridge Nederlands studeert. Ze doet onderzoek naar de waardering van de Nederlanders voor hun taal en naar de invloed van het Engels. Een paar weken geleden stelde ze in een vraaggesprek in De Volkskrant dat als Nederlanders zo achteloos met hun taal blijven omgaan, het Nederlands binnen een paar decennia is verdwenen. De buitenlanders moeten ons een spiegel voorhouden, denk je dan in je onschuld.

Maar wat lees ik vandaag in Trouw: Engels geen bedreiging voor het Nederlands. Nederlanders schijnen zelfs gecharmeerd te zijn van hun taal en Nederlands belangrijker dan Engels te vinden. Dat vindt tenminste het merendeel van de 2000 door Alison ondervraagde Nederlanders. Daarmee wordt het geen waarheid. Sommige dingen worden gewoon niet bij democratische meerderheid beslist (Vinden we dat water bij 100 graden Celsius kookt?).

De Australische taalkundige schetst in haar artikel dat het tertiair onderwijs al grotendeels is verengelst, dat dat doorsijpelt naar lagere onderwijsvormen en dat er nu ook op de basisschool meer (les in het) Engels gaat komen. Ze haalt dan vervolgens een vreemde rekentruc uit: meer Engels betekent niet minder Nederlands, maar dat de (taal)taart groter wordt. Mevrouw Edwards mag taalkundige zijn, maar van rekenen heeft ze geen verstand of is er een taalkundige rekenmethode die alle wetten van de rede tart? Ik wil dat niet uitsluiten, maar op het ogenblik houd ik vol dat Alison niet kan rekenen. En ik vraag me natuurlijk af: wat is er gebeurd tussen het vraaggesprek in de Volkskrant en het opinieartikel in Trouw?

Nederlands is een maffe taal, maar Duits nog maffer

Nederlands is een van de 25 mafste talen van de wereld, zo heeft taalblog/-bedrijf idibon.com uitgevogeld. Het Duits is met zijn tiende plaats zelfs nog een stukje maffer. Zelfs Engels is een behoorlijke geschifte taal: nr. 33 van de in het totaal 239 genoteerde talen. Hindi is de voorbeeldigste taal die er bestaat; van die 239 dan.
Maar er zijn toch veel meer talen? Dat klopt. De Wereldatlas van taalstructuren (WALS) heeft van 2676 talen gegevens, maar van lang niet alle talen waren genoeg gegevens bekend om ze in te kunnen schalen op de mafheidsschaal. Idibon keek naar een aantal zaken zoals woordvolgorde, lidwoorden, vragende zinnen enzovoorts. Vervolgens werd gekeken welke constructie het meest voorkwam. Dat was normaal. De rest was maf (eigenlijk afwijkend). Zo bekeek Idibon 162 contructies (WALS kent er 192). Een taal deed pas mee als van tweederde daarvan gegevens bekend waren in WALS. Vandaar die 239.

De 25 mafste talen van de wereld.
De 25 mafste talen van de wereld.
In Noord-Amerika: Chalcatongo Mixtec, Choctaw, Mesa Grande Diegueño, Kutenai en Zoque;
in Zuid-Amerika: Paumarí en Trumai; in Australië/Oceanië: Pitjantjatjara en Lavukaleve;
in Afrika: Harar Oromo, Iraqw, Kongo, Mumuye, Ju|’hoan en Khoekhoe;
in Azië: Nenets, Oost-Armeens, Abchasisch, Ladakhi en Mandarijn;
in Europa: Duits, Nederlands, Noors, Tjechisch en Spaans.

Dat betekent niet dat er alleen grote, westerse talen meededen. Er staan ook talen in de lijst die maar weinig sprekers hebben (enkele tienduizenden). Ainu, bijvoorbeeld, is een van de normaalste talen (nr. 3), maar deze in Japan (nog) gesproken taal wordt nog maar door een handjevol mensen gesproken en staat op het punt van uitsterven. Hongaars, door velen als gek en onbegrijpelijk gezien, is een van de normaalste talen van de wereld volgens deze maatlat.
Zegt zo’n lijst wat over de bruikbaarheid van een taal? Helemaal niks natuurlijk. Ook het Mandarijn (zeg maar algemeen beschaafd Chinees) is een maffe taal, want staat in de top 25.

Bron: Onze Taal