KNAW gaat op herhaling

De omslag van het rapport "Nederlands, tenzij..." uit 2003
De omslag van het rapport “Nederlands, tenzij…” uit 2003

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kreeg in 2004 de eerste Lofprijs der Nederlandse taal voor het rapport “Nederlands, tenzij…” Inmiddels zijn we zo’n dikke tien jaar verder en niemand heeft zich wat van dat rapport aangetrokken. De Nederlandse universiteiten zijn steeds verder verengelst en tegenwoordig is het normaal dat het academische jaar ook in het Engels geopend wordt. De KNAW gaat de taalsituatie aan de universiteiten weer eens onderzoeken. KNAW-president José van Dijck noemde de kwestie  op een VSNU-symposium heel actueel, maar dat is die natuurlijk alles behalve.  Kennelijk moet ze zich nog inlezen en een beetje om zich heenkijken. De Nederlandse universiteiten hebben al lang hun rug naar de Nederlandse samenleving gekeerd en hebben uit marketingoverwegingen gekozen voor het Engels, zoals ook maar weer eens blijkt uit het symposiumverslag.

Sedert de rector-magnificus is onttroond als hoofd van de universiteit en de voorzitter van een college van bestuur de skepter aan de alma mater zwaait, zijn universiteiten zich gaan gedragen als bedrijven die omzet moeten maken. Die hebben geen boodschap aan wetenschap en cultuur maar aan omzetcijfers. Het is natuurlijk uiterst vreemd dat instellingen die op zoek zijn naar feiten over hoe de wereld (en omstreken) in elkaar steekt, zich bij de overstap van het Nederlands naar Engels als communicatietaal aan de Nederlandse universiteiten zich niet of nauwelijks door feiten hebben laten leiden. Ik ken weinig onderzoek naar de invloed van de gebruikte lestaal bij universiteiten op de kennisoverdracht. Die ik ken zijn niet echt positief. Meneer Paul, collegevoorzitter van de zulo in Maastricht, zei op het VSNU-symposium dat we ons niet door emoties zouden moeten laten leiden bij de discussie over de taal van de universiteit. Nee, Paul houdt zich liever met euro’s bezig. Dat universiteiten ook een belangrijke culturele taak hebben in een samenleving die ze van de middelen voorziet, weet deze brave, mollige borst waarschijnlijk niet en als ie het wel weet heeft ie er geen boodschap aan.

Samenleving

Als de Nederlandse universiteiten steeds meer hun rug keren naar de Nederlandse samenleving, dan zouden die universiteiten niet raar moeten opkijken als die samenleving op een gegeven moment zegt: doppen jullie je eigen boontjes maar.  Voorlopig zie ik het ons parlement nog niet zeggen. Die zijn maar al te enthousiast over de verengelsing van het Nederlandse onderwijs.
En ons Jetje? Och gut, die Jetje. Hoe die minister van onderwijs geworden is mag god weten, maar veel onderwijs lijkt ze niet genoten te hebben of daar althans weinig van te hebben opgestoken. Jetje vindt dat er best nog wel veel Nederlands gebruikt wordt op de Nederlandse universiteiten, zei ze niet al te lang geleden in een vraaggesprek. De lieve schat is zich er kennelijk niet bewust van dat de wet voorschrijft dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Die regel, ik heb het al vaker gezegd, wordt met voeten getreden onder de ogen van opeenvolgende onderwijsminsters en -staatssecretarissen. Die taalclausule is in wet terechtgekomen door toedoen van (wijlen) Aad Nuis. Een D66-er, net als mannetje Pechtold en Sofprijswinnaar Jan Paternotte. Beide laatste enthousiaste voorstanders van de verengelsing van het Nederlandse onderwijs. Het kan verkeren.

Laaggeletterdheid failliet Nederlands onderwijs

Laaggeletterden
Veel meer laaggeletterden dan overheid aanneemt

Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Nederland geen 1,3 miljoen maar 2,5 miljoen laaggeletterden
Door 65-plussers niet mee te tellen, houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun aantal kunstmatig laag. Lees verder Laaggeletterdheid failliet Nederlands onderwijs

We zouden elkaar beter kunnen verstaan

Germaanse talen in EuropaNederlandse kinderen zouden een andere Germaanse taal sneller leren als  het onderwijs zich meer richt op verstaan dan op spreken en schrijven. Dat stelt Femke Swart die een onderzoek heeft gedaan naar de onderlinge verstaanbaarheid van Germaanse talen. We praten dan over Nederlands, Fries, Duits, Engels, Zweeds, Noors en Deens (Swarte heeft niet alle Germaanse talen bekeken). Zo zouden meer verschillende Germaanse talen kunnen worden onderwezenen en kan de diversiteit aan talen binnen de Europese Unie beter worden beschermd, denkt Swart. Lees verder We zouden elkaar beter kunnen verstaan

Rutte zet Nederland(s) te kijk in EP

Rutte praat Engels
Rutte in EP januari 2016

Mark Rutte is als premier van Nederland een half jaar ‘voorzitter’ van de EU. Uit dien hoofde spreekt hij het Europese parlement toe. Normaal gesproken doen mensen dat in hun eigen taal, in dit geval dus het Nederlands, maar niet Rutte. Ik heb het niet over de kwaliteit van zijn Engels (dat is vrij slecht voor iemand die zegt in het Engels te dromen), maar over een politicus die zichzelf en het Nederlands te schande zet. Het is onbegrijpelijk dat een minister van buitenlandse zaken zijn premier zo voor joker laat staan voor het oog en oor van gans Europa! Vette Sof voor Markje!

Jet vindt dat het wel meevalt

Geert Grote PenJet Bussemaker, onze wat stuntelige minister van onderwijs, cultuur & wetenschappen vindt dat de hoeveelheid Engels aan de Nederlandse universiteiten nogal meevalt. “Eigenlijk zie je het bijna alleen maar bij het masteronderwijs; er zijn maar weinig Engelstalige bacheloropleidingen”, zegt ze in een vraaggesprek met Kennislink.  Nee Jet, het val helemaal niet mee en zeker niet als je bedenkt dat volgens de wet het Nederlands de voertaal is op de Nederlandse universiteiten. Ooit, ik dacht dat in 2010 was, verkondigde verkondigde ene Ad van Deemen met trots dat er bij hem, het baasje gaf aan de Radbouduniversiteit bedrijfskunde, dat er bij hem geen Nederlandstalige scriptie door zou komen. Onwetenschappelijk, beweerde de sukkel, die alleen al om zo’n uitspraak had moeten worden ontslagen en de taalverdringing aan de Nederlandse universiteiten gaat onverminderd voort. Onlangs heeft de stichting Geert Grote Pen (lijkt me wat te veel spaties, maar zo heet die stichting) besloten na vijf jaar te kappen met die prijs. Die prijs was bedoeld voor de beste wijsgerige eindscriptie. Nederlandstalig, wel te verstaan. Dit jaar waren er al heel weinig inzendingen uit Nederland. Volgens de stichting geldt er aan de Nederlandse universiteiten een de facto taalverbod als het gaat over de taal van eindscripties. Dat desastreuze taalbeleid van de Nederlandse universiteiten, de Vlaamse zijn nog niet zo ver heen, heeft de stichting doen besluiten te stoppen met de Geert Grote Pen. Nee Jet, het valt helemaal niet mee met het Engels op de Nederlandse universiteiten. Het Nederlands wordt er uit gerangeerd en de politiek, met Bussemaker aan het hoofd, kijkt er naar er roept dat het nogal meevalt. Hoe wordt zo iemand minister? Die iemand is ook nog verantwoordelijk voor de Taalunie. God hebbe haar ziel (en dan heb ik het over de Taalunie)…

Waarom, Sandertje, waarom?

Nederland 2de in Engelse taalvaardigheid
Skandinavië en Nederland scoren hoog (blauwgroen), Noord-Afrika laag (oranje) (afb: EF)

Nederland scoort al jaren hoog in de lijst van de internationale onderwijsinstelling Education First als het gaat om taalvaardigheid in het Engels (de Engelstalige landen uiteraard uitgesloten). Toch vinden veel Nederlandse politici dat het nog niet goed genoeg is, want niet alleen heeft het Nederlandse parlement de vertweetaliging van het basisonderwijs goedgekeurd, maar trekt Amsterdam maar liefst 2 miljoen  euro gemeenschapsgeld uit om de basisscholen te ‘overtuigen’ van het nut van onderwijs in het Engels. Niemand die zich sterk maakt voor die bezopen vertweetaliging komt daarvoor ooit met argumenten, maar ook partijen die het Nederlands een goed hart toedragen (of toegedragen hebben) zijn kennelijk de weg kwijt geraakt. Ooit stelde het CDA in de Tweede Kamer dat de voertaal in het basisonderwijs Nederlands moet zijn. Dat weet Buma vast niet meer. Het is me ook een groot raadsel waarom bijvoorbeeld de ChristenUnie, die ik toch als een zeer redelijke partij beschouw en het voorstel heeft gedaan de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren, voor het voorstel van Sandertje Dekker heeft gestemd. Waarom dan toch? Ik kan eigenlijk maar een argument verzinnen, maar dat zal niemand van de voorstanders hardop zeggen: we willen af van het Nederlands. Is dat zo meneer Slob, meneertje Dekker, Jan Paternotte, Werner Toon?

Willem-Alexander verneukt het Nederlands in China

Tafelrede Willem-Alexander in China
Koning Wille-Alexander houdt zijn tafelrede bij het Staatsbanket in China in het Engels (afb: schermbeeld NOS-journaal)

Koning Willem-Alexander is in China op staatsbezoek. Daarbij wordt, zoals te doen gebruikelijk, een staatsbanket gegeven, waarbij het Nederlandse staatshoofd een tafelrede afsteekt. Ook te doen gebruikelijk is dat de staatshoofden dat doen in hun eigen taal met simultane vertaling. Willem-Alexanders moeder had er al een handje van die tafelredes in het Engels te houden en zoon Willem zet die prille traditie voort, ondanks het feit dat er in China uitstekende tolken Nederlands zijn, zoals minister Jet Bussemaker het vorig jaar in China tot haar afgrijzen heeft kunnen merken. Willem-Alexander, koning van Nederland, verneukt het Nederlands. Ik vind dat schandalig.

Bron: NOS-journaal

Zingen in het Engels is normaal

RoosbeefIn Nederland moet je je als zanger(es) verantwoorden als je in het Nederlands zingt. Als iemand in het Engels zingt dan worden daar geen vragen naar gesteld. Onlangs vond  een directeur  van Buma Cultuur Frank Helmink dat er wel erg weinig Nederlandstalig op de Nederlandse publieke omroep is te horen: slechts 4,6% van de meest gedraaide nummers is Nederlandstalig. Hij was niet voor quota. De publieke omroep trok zich niks van Helmink aan en ging onverdroten door met het uitzenden van bijna uitsluitend angelsaksische muziek.

Nu ben ik niet voor een quotum verplicht Nederlandstalig want Nederlandstalig betekent niet dat het ook goede muziek is, maar het kwaliteitskenmerk kan niet het kriterium zijn, tenminste niet op het immens populaire station radio 2. Een groot deel van de muziek die daar gedraaid wordt is het draaien niet waard. De weinige Nederlandstalige muziek die er wel gedraaid wordt, zoals Bluf en Guus Meeuwis, kun je ook niet echt topklasse noemen. Goed, smaken verschillen.
Schunniger is dat je op radio 2 zelden Nederlandstalige muziek hoort die alleszins de moeite waard is. De prachtige eerste soloplaat die Henny Vrienten na Doe Maar ooit maakte (ergens rond 1991) heb ik nooit bij de publieke omroep gedraaid gehoord, een geweldige artiest als Bram Vermeulen hoorde je al zelden op radio 2, maar nu nooit meer. Roosbeef, Alex Roeka, de Nieuwe Snaar en Spinvis, alle zeer de moeite waard, bestaan niet als je de muziek op radio 2 beluistert. De prachtige Thé Lau werd pas gedraaid toen hij, letterlijk, op sterven na dood was en toen hij dood was, was ook dat afgelopen. Ik heb me al vaker afgevraagd wat er toch met die Hollanders is. Lijden ze aan zelfhaat, aan een minderwaardigheidscomplex? Zeg het maar. Aan de kwaliteit van de Nederlandstalige muziek (en daar heb ik de België gemaakte muziek nog niets eens bij genoemd) kan het niet liggen.

Domme Jet de zoveelste Sof van Rutte II

Het lijkt er zo langzamerhand op dat het hele kabinet Rutte II solliciteert naar een Sof-nominatie. Nadat Sandertje Dekker vorig jaar de Sofprijs had gekregen voor zijn voorstel het basisonderwijs te vertweetaligen, komt dit jaar minister van sociale zaken Asscher met het uiterst kwalijke idee om de buitenschoolse opvang te vertweetaligen (tot 50%). Nieuwste Sof in Rutte II is Jet Bussemaker. Mevrouw is minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, maar het lijkt niet of ze met erg veel hersencellen is bedeeld. Het voorval dateert van vorig jaar toen, op bezoek in China, haar volmaakt Nederlands sprekende Chinese tolk vroeg waarom ze zich interesseerde voor zo’n kleine taal als het Nederlands. Engels is toch veel nuttiger, hield domme Jet haar verbouwereerde tolk voor. Mevrouw de minister is ook verantwoordelijk voor de Nederlandse TaalUnie. Je kunt je voorstellen dat er bij zo’n minister makkelijk een streep gaat door uitgaven voor die ‘kleine taal’. Waaraan hebben we deze klungels verdiend?

Waar blijven de neerlandici?

De bezuinigingen die de Nederlandse Taalunie aankondigde op, onder meer,  de zomercursussen voor, buitenlandse, studenten Nederlands en op de de aanvullingen van de salarissen van Neerlandici in den vreemde, hebben tot een vrij breed protest van hoogleraren en andere neerlandici geleid. Er verschenen opiniestukken in NRC Handelsblad en De Standaard. Geweldig. Helemaal mee eens. Het lijkt er zelfs op dat de Taalunie de boel nou probeert te lijmen. De organisatie heeft een onderhoud gehad met het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en het lijkt er op dat de Taalunie zijn best gaat doen de scherpe kantjes van de bezuinigingen af te slijpen. Of dat lukt is nog maar zeer de vraag, want linksom of rechtsom: de Taalunie krijgt gewoon minder geld van de overheid om haar werk te doen. Taal is bijzaak, voor onze regering in Nederland.

In deze kwestie verbazen me een aantal zaken, maar waar ik het hier over wil hebben is de vraag: Waar blijven die neerlandici als het Nederlands in het onderwijs keer op keer in zijn hemd gezet wordt? Ik las net dat de universiteit van Utrecht alle onderwijs in de tweede fase in het Engels wil laten geven. Ik heb weinig neerlandici horen protesteren. Zonder al te veel weerstand krijgt staatssecretaris Sander Dekker zijn plannetjes door de Tweede Kamer om het basisonderwijs te vertweetaligen. Welk probleem denkt hij daar mee op te lossen? Niemand die het hem vraagt. Waar blijven de neerlandici? Iedereen doet of zijn neus bloedt als dit soort kwesties worden bepraat. Handig toch, dat Engels? Hartstikke, maar schieten we nu te kort? Hoogst onwaarschijnlijk. Waar zijn de neerlandici om die flutideeën door te prikken?