Persoonsgegevens

Logo autoriteit persoonsbeschermingEr is sedert eind mei 2018 in de hele EU een algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Die bepaalt dat instanties en personen die persoonsgegevens ter beschikking krijgen daar heel omzichtig mee moeten omgaan. Zij moeten onder meer laten weten of ze daar wat mee doen en zo ja wat en zo nodig toestemming vragen.

De stichting Nederlands is een organisatie zonder winstoogmerk. We proberen niks aan de bezoeker van de stek te verkopen (anders dan een boodschap) en we verhandelen die gegevens ook niet. We houden het bezoek bij, maar op zo’n manier dat die niet tot personen is terug te leiden.  De namen en e-adressen van mensen die reageren in de blogs worden uitsluitend gebruikt om de reageerders een antwoord te kunnen geven. Om te voorkomen dat de blogs worden platgebombardeerd gebruiken van een zooifilter (Aksimet). Dat haalt de grootste troep van de, meestal,  ‘machinaal’ verstuurde berichten er uit. Dat scheelt een hoop gedoe (en onzin).

Aanmelding

Dat ligt natuurlijk anders met gegevens die de bezoeker sN verstrekt om zich als begunstiger of medewerker van de stichting op te geven, maar ook dan zullen die gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Als je nog vragen hebt: webbaas@stichting-nederlands.nl