Tagarchief: Anglomane reflex

Niederländisch ist eine Klassesprache.

“Jürgen Joschka Grünlich Kurt L. • vor 2 Tagen
Also, ich bin Deutscher und nicht psychisch krank, sondern mir geht’s richtig gut! Ich find Deutschland klasse und die deutsche Sprache schön! Andere Sprachen sind auch sehr nett! Ganz oben steht für mich das Niederländisch! Klassesprache!” In een discussie over de teloorgang van het Duits als wetenschapstaal nav ene artikel in Die Welt schreef meneer Grünlich (Jürgen? Kurt?) bovenstaande lof op het Nederlands (Nederlands supertaal). Dan hoor je het eens van een ander…

Oranje op de bres voor het Engels.

Amerikaanse openingEen paar jaar geleden kreeg de toenmalig premier Balkenende de Sofprijs, omdat hij de rede bij de opening van het academische jaar in het Engels uitsprak. Hij vond dat ie de prijs niet verdiende. Twee jaar geleden besliste de rector van de Groninger Rijksuniversiteit nog om de opening toch maar in het Nederlands te houden, maar de dijkdoorbraak is daar. Prins Constantijn hield op 3 september bij de opening van het academische jaar aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam zijn rede in het Engels, nadat hij simpelweg meedeelde dat de rede in het Engels zou zijn. Zo helpt het Huis van Oranje driftig mee de positie van de landstaal in Nederland te ondergraven. Zijn moeder blinkt ook al niet uit in liefde voor het Nederlands. Bij tafelredes voor buitenlandse gasten, spreekt ze meestal Engels, terwijl het bij staatsbezoeken een goed gebruik is dat elkaar ontmoetende staatshoofden hun eigen taal spreken. Engels is kennelijk haar taal. Op 22 september opende zij het voor veel geld verbouwde Stedelijk Museum. SM-directeur Ann Goldstein bleek zich nog niet verwaardigd te hebben zich het Nederlands eigen te maken. Ze hield, o onbeschoftheid, haar toespraak in het Engels.
En Hare Majesteit? Hare Majesteit onthulde bij wijze van opening een Engelstalig punnikwerkje, terwijl een koor Engelse gezangen ten gehore bracht. De eerste tentoonstelling in het vernieuwde SM heet Beyond Imagination.
Mediterrane allochtonen worden geacht zich in te burgeren en zich het Nederlands eigen te maken. Westerse allochtonen zijn daar kennelijk van vrijgesteld.

Taaltoets voor aankomende studenten

Oud-politicus Frits Bolkestein wil dat er een verplichte toelatingstoets Nederlands komt voor mensen die een HBO-studie of universitaire opleiding gaan doen. Dat bepleitte de oud-VVD-leider bij de overhandiging van het boek “De staat van morgen” van koffiedikkijker Adjiedj Bakas over de toekomst van overheid en politiek. Volgens Bolkestein is de beheersing van het Nederlands van aankomende studenten onder de maat. Er lijkt zo waar een hausseje te ontstaan. Eerst Zijlstra, die vindt dat Nederlands de collegetaal dient te zijn als een studie niet internationaal is (maakt één buitenlandse student een studie internationaal?) en nu Bolkestein. Aan de VU krijgen studenten al een bijspijkercursus Nederlands en, niet verbazingwekkend, ook op het HBO is de beheersing van het Nederlands belabberd. Zou iets van die noodkreten in de domme koppen van de leden van de Onderwijsonraad of van het Parlement (de goeden niet te na gesproken) doordringen? Of zijn die er, zonder dat hardop te zeggen, er op uit het Nederlands, met de gulden (zei hij rancuneus), door de plee te spoelen? Op de uitspraak van Zijlstra reageerden woordvoerders van de PvdA en van mannetje Pechtolds eigen D66 met de wens dat universitaire docenten beter Engels moesten leren.

Minister weigert prijs

Het is al vrij normaal geworden: winnaars van de Sofprijs willen die niet in ontvangst nemen. Meestal hebben ze hem niet verdiend. Daar heeft de Lofprijs nooit last van. Kennelijk vindt men het moeilijker kritiek in ontvangst te nemen dan lof. Dat is wel te begrijpen. Wat niet te begrijpen is, is de argumentering waarmee Van Bijsterveldt haar weigering onderbouwt: de Radboud-universiteit heeft in haar gedragscode staan dat de scripties in het Engels moeten en dan zit het dus (?) wel goed. Dat er in het hele Nederlandse academische onderwijs weinig Nederlands meer gesproken wordt, terwijl dat wel de voertaal zou moeten zijn, doet dan kennelijk niet ter zake. Hoe dom kun je zijn (in dubbel opzicht)? Ik mag niet moorden, volgens de wet, maar als ik in mijn gedragscode opneem dat moorden onderdeel uitmaakt van mijn ondernemingsmodel, dan zit ik goed. Zoiets.

Nieuwe vertaalmachine spreekt (nog) geen Nederlands

Google heeft een vertaalsysteem opgezet voor Europese octrooien. Dat is mooi natuurlijk, nadat het aantal talen waarin de Europese octrooien moesten worden opgesteld eerst drastisch is teruggebracht en onze eigen Nederlandse overheid het Nederlands zonder slag of stoot heeft weggegeven. Bij die zeven talen zit wel het Zweeds, maar niet het Nederlands. In Zweden wonen 8 miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen zijn zo’n 24 miljoen Nederlandssprekenden. Hoe flikken die Zweden dat? Die zijn wat fanatieker wat hun taal betreft. De Nederlandse overheid, en kennelijk ook de Vlaamse, zijn voortdurend doende de hun landstaal te marginaliseren, met als gevolg dat het Nederlands in de talenpikorde ergens achteraan bivakkeert.