Tagarchief: basisschool

Sander Dekker antwoordt, nou ja… een ambtenaar

Ik kreeg onlangs een reactie op de brief van sN aan Sander Dekker over zijn plannen nog (veel) meer Engels op de basisscholen toe te staan. Dekker had het te druk en liet een ambtenaar een antwoord verzinnen. Het merkwaardige is dat die ambtenaar niet namens Dekker spreekt, maar namens haarzelf (het is een zij; zie bijgevoegde brief).
Mevrouw is het niet met sN eens. De plannen van de staatssecretaris zijn ook geen verplichting voor de scholen, zegt ze. Het mag.

Sander Dekker
staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker

Vervolgens verwijst zij naar mistige ouders die er behoefte aan zouden hebben dat kinderen al op jonge leeftijd een internationale oriëntatie meekrijgen (kennelijk alleen gericht op de angelsaksische wereld) en we hoeven niet te vrezen dat kinderen met taalachterstand te lijden zullen hebben van het oprukkende Engels. Daar is het prachtige programma School aan zet voor in het leven geroepen. Ze hoopt dat haar uitleg mijn (ze bedoelt sN’s) zorgen heeft kunnen wegnemen.

Nee, mevrouw. Meer Engels betekent gewoon minder Nederlands. Wat ik zie is dat een voor de landstaal zo belangrijk besluit op hoogst futiele gronden wordt genomen. Behalve een verwijzing naar die vage ouders (is daar onderzoek naar gedaan?) geeft die mevrouw geen antwoord op de vraag: WHY. Er lijkt geen seconde nagedacht over de gevolgen van de plannen of Dekker werkt willens en wetens aan het bij het oud vuil zetten van het Nederlands (Dag Nederlands. Het is nu tijd voor de internationale oriëntatie). Niet best voor meneer Dekker: óf hij is een blaaskaak óf een cultuurbarbaar. Hij mag kiezen…

Brief aan een staatssecretaris

Geachte heer Dekker,

Terwijl zo’n 8% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is, er grote problemen met taalzwakke kinderen op basisscholen zijn en studenten van de Vrije Universiteit bijlessen Nederlands moeten krijgen, vindt U het nodig dat kinderen op de basisschool nog meer les moeten krijgen in een vreemde taal. Waarom? Die taal, het Engels, heeft geen enkele moeite tot in alle hoeken van de Nederlandse samenleving door te dringen. Desalniettemin heeft U plannen kinderen op de basisschool bloot te stellen aan nog meer Engels op nog jongere leeftijd. Het lijkt er op of U vindt dat de verengelsing van het Nederlandse onderwijs (en als spiegelbeeld daarvan de verdwijning van het Nederlands) U nog niet snel genoeg gaat.
De schrijfgroep van de stichting Nederlands vindt dat U een verkeerde weg dreigt in te slaan en heeft U daarom uitgeroepen tot de TaalSof van de maand juli. De groep hoopt U daarmee tot nadenken te stemmen. Zij hoopt dat U Uw taalplannen met het basisonderwijs nog eens ernstig overdenkt. Een verdere verengelsing van het basisonderwijs dient geen enkel (redelijk) doel en zal alleen maar bijdragen tot, een verdere, marginalisering van het Nederlands in eigen land en nog meer problemen bij taalzwakke leerlingen. De schrijfgroep hoopt van ganser harte dat U daar de tijd voor neemt en tot de juiste beslissing komt dat er meer dan genoeg Engels in het Nederlandse (basis)onderwijs is. Meer Engels is minder Nederlands en Nederlands is te belangrijk om er zo achteloos mee om te gaan.

Hopend op gezond verstand,

‘teken’ ik

met vriendelijke groet,
namens de schrijfgroep van de stichting Nederlands

Arno Schrauwers