Tagarchief: Engels

“Buitenlandse docent moet na jaar Nederlands beheersen”

Bij de meeste eerstefaseopleidingen aan de universiteiten kunnen buitenlandse docenten geen onderwijs geven omdat ze het Nederlandse niet (voldoende) beheersen. Zij zouden moeten worden verplicht binnen een jaar een diploma NT2 (Nederlands als tweede taal) te halen, aldus Gert Brinkman, universiteitsraadslid van de Universiteit Twente, in een overlegvergadering met het college van bestuur. Brinkman vindt dat er te veel nadruk wordt gelegd op de beheersing van het Engels, terwijl buitenlanders die geen Nederlands spreken ook een probleem vormen. Hij stelde voor de taalverplichting van de buitenlandse docenten in hun contract op te nemen. Rector Ed Brinksma gaat uitzoeken of een dergelijke contractuele verplichting haalbaar is.

Bron: UT-nieuws

CvB’s Amsterdamse universiteiten knettergek geworden

Faculteitsgebouw NatWet van UvABeide Amsterdamse universiteiten willen een gezamenlijke bèta-faculteit oprichten en alles, tot aan de naamgeving aan toe, is Engels (Amsterdam Science Faculty). Je kunt daar vier richtingen kiezen: Human Life Science, Science for Sustainability, Fundamentals of Science en Information Science – gevestigd op het Science Park en de Zuidas. Dit waanzinnige plan, door de besturen van college propositie genoemd, gaat zo’n slordige € 100 miljoen kosten. En waarom? Om meer in de grote wetenschappelijke bladen geciteerd te worden. Zonde van het geld. Kun je beter steken in onderzoek en niet in gebouwen.
Sinds er bij universiteiten, tegenwoordig eerder zeer uitgebreid lager onderwijs (zulo), colleges van bestuur zijn gekomen, zijn die instellingen volledig de weg kwijt. De mannetjes, ja meestal mannetjes, denken in omzetten en gebouwen en hebben niets, helemaal niets met wetenschap.

Niederländisch ist eine Klassesprache.

“Jürgen Joschka Grünlich Kurt L. • vor 2 Tagen
Also, ich bin Deutscher und nicht psychisch krank, sondern mir geht’s richtig gut! Ich find Deutschland klasse und die deutsche Sprache schön! Andere Sprachen sind auch sehr nett! Ganz oben steht für mich das Niederländisch! Klassesprache!” In een discussie over de teloorgang van het Duits als wetenschapstaal nav ene artikel in Die Welt schreef meneer Grünlich (Jürgen? Kurt?) bovenstaande lof op het Nederlands (Nederlands supertaal). Dan hoor je het eens van een ander…

Oranje op de bres voor het Engels.

Amerikaanse openingEen paar jaar geleden kreeg de toenmalig premier Balkenende de Sofprijs, omdat hij de rede bij de opening van het academische jaar in het Engels uitsprak. Hij vond dat ie de prijs niet verdiende. Twee jaar geleden besliste de rector van de Groninger Rijksuniversiteit nog om de opening toch maar in het Nederlands te houden, maar de dijkdoorbraak is daar. Prins Constantijn hield op 3 september bij de opening van het academische jaar aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam zijn rede in het Engels, nadat hij simpelweg meedeelde dat de rede in het Engels zou zijn. Zo helpt het Huis van Oranje driftig mee de positie van de landstaal in Nederland te ondergraven. Zijn moeder blinkt ook al niet uit in liefde voor het Nederlands. Bij tafelredes voor buitenlandse gasten, spreekt ze meestal Engels, terwijl het bij staatsbezoeken een goed gebruik is dat elkaar ontmoetende staatshoofden hun eigen taal spreken. Engels is kennelijk haar taal. Op 22 september opende zij het voor veel geld verbouwde Stedelijk Museum. SM-directeur Ann Goldstein bleek zich nog niet verwaardigd te hebben zich het Nederlands eigen te maken. Ze hield, o onbeschoftheid, haar toespraak in het Engels.
En Hare Majesteit? Hare Majesteit onthulde bij wijze van opening een Engelstalig punnikwerkje, terwijl een koor Engelse gezangen ten gehore bracht. De eerste tentoonstelling in het vernieuwde SM heet Beyond Imagination.
Mediterrane allochtonen worden geacht zich in te burgeren en zich het Nederlands eigen te maken. Westerse allochtonen zijn daar kennelijk van vrijgesteld.

Ook Groninger gezellen in Engels onderwezen

Bij de Rijksuniversiteit in Groningen vinden ze dat ze nog niet genoeg Engels in de collegezaal gebruiken. Tien eerstefaseopleidingen bij de faculteit wiskunde & natuurwetenschappen worden alleen nog maar in het Engels gegeven.
De RUG-faculteit wil met die maatregel meer buitenlandse studenten aantrekken. Die moeten er voor zorgen dat een tekort van € 3 miljoen wordt weggewerkt. “Het bestuur wil zo snel mogelijk komen tot een internationale gemeenschap van studenten. Nederlandse en buitenlandse studenten volgen gezamenlijk onderwijs; er is geen aparte stroom voor Nederlanders of voor buitenlandse studenten”, schrijft het faculteitsbestuur in een brief aan de medewerkers. “Nederlands is slechts bij uitzondering toegestaan in het eerste semester en alleen bij kleinschalige activiteiten, zoals werkcolleges en practica.”
De universiteiten worden niet langer bevolkt door mensen die nieuwsgierig zijn naar het hoe en waarom, maar door lieden die denken dat de universiteit een winstgenererende organisatie is (zie ook de hartenkreet van Ewald Engelen van de UvA).
En zo wordt het Nederlands, met goedkeuring van het parlement en de overheid (waar blijft Zijlstra?), steeds verder op eigen terrein teruggedrongen… Op een dag zullen we wakker worden en constateren dat Nederlands niet langer de voertaal is in Nederland (en Vlaanderen).

Taaltoets voor aankomende studenten

Oud-politicus Frits Bolkestein wil dat er een verplichte toelatingstoets Nederlands komt voor mensen die een HBO-studie of universitaire opleiding gaan doen. Dat bepleitte de oud-VVD-leider bij de overhandiging van het boek “De staat van morgen” van koffiedikkijker Adjiedj Bakas over de toekomst van overheid en politiek. Volgens Bolkestein is de beheersing van het Nederlands van aankomende studenten onder de maat. Er lijkt zo waar een hausseje te ontstaan. Eerst Zijlstra, die vindt dat Nederlands de collegetaal dient te zijn als een studie niet internationaal is (maakt één buitenlandse student een studie internationaal?) en nu Bolkestein. Aan de VU krijgen studenten al een bijspijkercursus Nederlands en, niet verbazingwekkend, ook op het HBO is de beheersing van het Nederlands belabberd. Zou iets van die noodkreten in de domme koppen van de leden van de Onderwijsonraad of van het Parlement (de goeden niet te na gesproken) doordringen? Of zijn die er, zonder dat hardop te zeggen, er op uit het Nederlands, met de gulden (zei hij rancuneus), door de plee te spoelen? Op de uitspraak van Zijlstra reageerden woordvoerders van de PvdA en van mannetje Pechtolds eigen D66 met de wens dat universitaire docenten beter Engels moesten leren.