Tagarchief: grammatica

Nederlands bevat een hoop overbodigs

spreeknederlandsHet Nederlands zou veel overbodige rommel bevatten. Dat is een conclusie van Sterre Leufkens, die onderzoek deed naar de doelmatigheid van 22 talen, waaronder het Nederlands. Dan hebben we het over zaken als meervoudsvorm in werkwoorden, de lidwoorden, duistere bijwoorden als ‘er’ en nog meer van die dingen. Lees verder Nederlands bevat een hoop overbodigs

Ook megawerk Nederlandse grammatica verschijnt in het Engels

Zaterdag een interessant artikel (Diep in de machinekamer van het Nederlands) in het wetenschapskatern van NRC Handels blad gelezen. Het Nederlands zou de de best onderzochte taal ter wereld zijn. Er is zelfs geld van wetenschappeljk geldschieter NWO en dus wordt er een uitgebreide grammatica van het Nederlands geschreven. Dat schijnt een levenswerk te zijn. En natuurlijk, want ja alle taalkundigen in de wereld moeten dat kunnen lezen, wordt zo’n megawerk in het Engels geschreven.
Ik ga altijd van de, misschien erg naieve, gedachte uit dat taalkundigen die belangstelling hebben voor het Nederlands, Nederlands kennen, maar dat zal dus wel niet waar zijn en Nederlanders zullen het niet in hun hoofd halen buitenlanders met belangstelling voor het Nederlands of zelfs alleen maar taalkundige belangstelling, over te halen Nederlands te leren. Een eeuw geleden was dat wel anders. Toen waren niet de geringste onder de natuurkundigen bereid Nederlands te leren om die IN HET NEDERLANDS geschreven proefschriften (tja, kom daar nog maar eens om) in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Wie zich wegcijfert wordt op een gegeven moment niet meer opgemerkt (maar dat zal ook wel een rare opmerking zijn).