Tagarchief: Marc van Oostendorp

Sandertje pakt door

Zonder al te veel commentaar had Sandertje Dekker, het frisse mannetje van de VVD op onderwijs, de proef door de Kamer gejast om 12 scholen de gelegenheid te geven de halve schooltijd op de basisschool het Nederlands te vervangen door het Engels. Op basis van futiele argumenten. Het schijnt weinigen te deren, maar het is de nagel aan de doodskist van het Nederlands. Die proef kan wel een tijdje duren en Sandertje vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat en dus poept hij er een plannetje uit om alle basisscholen de gelegenheid te geven tot 15% van hun lessen in een vreemde taal te geven. Officieel hebben we het dan over het Frans, Duits en Engels, maar in de praktijk zal het nagenoeg alleen maar Engels zijn. Sandertje lijkt het heel jammer te vinden dat hij in Nederland geboren is en zich moet behelpen met die rare kromtaal Nederlands. Hij weet niet hoe snel hij daar van af moet komen en kennelijk zijn er in de Kamer weinig mensen die vragen wat al die drieste plannen voor het Nederlands betekenen. Bye, Bye Dutch. Alex Covers kan er niet om rouwen.

En ondertussen schijnt de vereniging Onze Taal zijn oorspronkelijke doelstelling over boord gezet te hebben. Die club was ooit opgericht om het Nederlands te verschonen van opdringend Duits in de jaren ’30. De vereniging gaat zich wat algemener met taal en taalaangelegenheden bezighouden. Alsof de club wil zeggen: Onze Taal: het Nederlands is een aflopende zaak. Clubs die zich druk maken om het Nederlands als de stichting Nederlands en Taalverdediging leiden een kwijnend bestaan, becommentarieerde taalgeleerde Marc van Oostendorp het besluit van de vereniging. Hij was blij met de koerswijziging.

Hoogleraren laken eindexamen Nederlands

Heerlijk. Weer eens even dat woord ‘laken’ (ww) gebruiken, maar daar wil ik het niet over hebben. Het gaat om het examen Nederlands. Dat heeft de toorn van een groep hoogleraren Nederlands opgeroepen. Dat examen zou op geen enkele manier bijdragen aan de kennis van taal of taalvaardigheid, schrijft de Volkskrant. Dat is, dacht ik, ook niet de bedoeling van een examen. Dat is alleen maar bedoeld om te toetsen hoe het met die kennis zit, maar de formulering zal het gevolg zijn van de gebrekkige taalvaardigheid of van het geringe begrip van de Volkskrantjournalist.
Nou vraag ik me af waar die hoogleraren zich druk om maken. Of ik eigenlijk weet ik het wel, maar heeft het ook zin? Het deugdelijk toetsen van kennis is bijna onmogelijk, maar je moet toch wat als je vijf of zes jaar kennis hebt gestouwd in de hoofden van die, meest, onwillige pubers. Elk examen schiet ernstig te kort. We toetsen veel, maar weten nauwelijks hoe dat moet.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat de leerling tegenwoordig op het examen voor zijn/haar kiezen krijgt, maar tekstverklaring is daar, getuige een eerder schotschrift van hoogleraar Marc van Oostendorp, nog steeds een onderdeel van. Plezante lectuur, dat schotschrift, en Van Oostendorp heeft natuurlijk een duchtig punt. Zijn ze nou helemaal gek geworden in die examencommissie Nederlands?, denk je als je het leest, maar hoe komt het dat die hoogleraren juist hierover in toorn ontsteken en een petitie opstellen? Prof.Marc van Oostendorp Nogmaals, de hoogleraren hebben een punt, maar hoe belangrijk is dat? Misschien ben ik weer appels met peren aan het vergelijken, maar waarom hoor je toch zo weinig van hoogleraren Nederlands, de goede als Anneke Neijt niet te na gesproken, over de overal in Nederland en Vlaanderen doordenderende taalverdringing. Nu lijkt het er op of we kibbelen over de kleur van de auto die we willen kopen, terwijl we het niet (willen) hebben over het doorgeroeste chassis. Het Nederlands is aan de Nederlandse universiteiten een nog maar nauwelijks gedulde taal geworden en, met het opdringen van het Engels in het tertiaire onderwijs, wordt het ook steeds meer verdrongen in het secundaire en basisonderwijs. Hofland zei het bij zijn aanvaarding van de Lofprijs: Nederland is een tweetalig land aan het worden. Waar blijft het brede protest van de hoogleraren (en leraren) Nederlands? Ik wacht met smart op hun acties (liever geen petities). Intussen verkneukel ik me nog even met het dat prachtige laken…