Tagarchief: Sander Dekker

Sandertje Dekker is niet lekker

Sandertje Dekker, staatssecretaris voor Onderwijs en Media, is niet lekker. Tenminste, die indruk krijg ik steeds vaker. De man doet iets te veel dingen die ie nergens mee onderbouwt. Meneer gaat het geld voor het wegwerken van de taalachterstand anders verdelen. Dat houdt in dat de vier grote steden 20 miljoen minder krijgen en de kleinere gemeenten meer. De vier steden zijn niet blij. Ik heb geen idee waarop meneer Dekker zijn besluit baseert. Ik vrees nergens op, net zoals bij zijn plannen het Nederlandse basisonderwijs te verengelsen. Dekker is een leeghoofd, een dom blondje. Ik heb op de stek van zijn ministerie proberen te achterhalen wat de man bezielt,  maar ik heb niks kunnen vinden. Misschien komt ie er nog mee, maar laten we zeggen dat de gedragingen van Sandertje op zijn minst vreemd zijn. Beetje schuiven met geld, moet toch kunnen?

Sandertje pakt door

Zonder al te veel commentaar had Sandertje Dekker, het frisse mannetje van de VVD op onderwijs, de proef door de Kamer gejast om 12 scholen de gelegenheid te geven de halve schooltijd op de basisschool het Nederlands te vervangen door het Engels. Op basis van futiele argumenten. Het schijnt weinigen te deren, maar het is de nagel aan de doodskist van het Nederlands. Die proef kan wel een tijdje duren en Sandertje vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat en dus poept hij er een plannetje uit om alle basisscholen de gelegenheid te geven tot 15% van hun lessen in een vreemde taal te geven. Officieel hebben we het dan over het Frans, Duits en Engels, maar in de praktijk zal het nagenoeg alleen maar Engels zijn. Sandertje lijkt het heel jammer te vinden dat hij in Nederland geboren is en zich moet behelpen met die rare kromtaal Nederlands. Hij weet niet hoe snel hij daar van af moet komen en kennelijk zijn er in de Kamer weinig mensen die vragen wat al die drieste plannen voor het Nederlands betekenen. Bye, Bye Dutch. Alex Covers kan er niet om rouwen.

En ondertussen schijnt de vereniging Onze Taal zijn oorspronkelijke doelstelling over boord gezet te hebben. Die club was ooit opgericht om het Nederlands te verschonen van opdringend Duits in de jaren ’30. De vereniging gaat zich wat algemener met taal en taalaangelegenheden bezighouden. Alsof de club wil zeggen: Onze Taal: het Nederlands is een aflopende zaak. Clubs die zich druk maken om het Nederlands als de stichting Nederlands en Taalverdediging leiden een kwijnend bestaan, becommentarieerde taalgeleerde Marc van Oostendorp het besluit van de vereniging. Hij was blij met de koerswijziging.

Sander Dekker antwoordt, nou ja… een ambtenaar

Ik kreeg onlangs een reactie op de brief van sN aan Sander Dekker over zijn plannen nog (veel) meer Engels op de basisscholen toe te staan. Dekker had het te druk en liet een ambtenaar een antwoord verzinnen. Het merkwaardige is dat die ambtenaar niet namens Dekker spreekt, maar namens haarzelf (het is een zij; zie bijgevoegde brief).
Mevrouw is het niet met sN eens. De plannen van de staatssecretaris zijn ook geen verplichting voor de scholen, zegt ze. Het mag.

Sander Dekker
staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker

Vervolgens verwijst zij naar mistige ouders die er behoefte aan zouden hebben dat kinderen al op jonge leeftijd een internationale oriëntatie meekrijgen (kennelijk alleen gericht op de angelsaksische wereld) en we hoeven niet te vrezen dat kinderen met taalachterstand te lijden zullen hebben van het oprukkende Engels. Daar is het prachtige programma School aan zet voor in het leven geroepen. Ze hoopt dat haar uitleg mijn (ze bedoelt sN’s) zorgen heeft kunnen wegnemen.

Nee, mevrouw. Meer Engels betekent gewoon minder Nederlands. Wat ik zie is dat een voor de landstaal zo belangrijk besluit op hoogst futiele gronden wordt genomen. Behalve een verwijzing naar die vage ouders (is daar onderzoek naar gedaan?) geeft die mevrouw geen antwoord op de vraag: WHY. Er lijkt geen seconde nagedacht over de gevolgen van de plannen of Dekker werkt willens en wetens aan het bij het oud vuil zetten van het Nederlands (Dag Nederlands. Het is nu tijd voor de internationale oriëntatie). Niet best voor meneer Dekker: óf hij is een blaaskaak óf een cultuurbarbaar. Hij mag kiezen…

Brief aan een staatssecretaris

Geachte heer Dekker,

Terwijl zo’n 8% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is, er grote problemen met taalzwakke kinderen op basisscholen zijn en studenten van de Vrije Universiteit bijlessen Nederlands moeten krijgen, vindt U het nodig dat kinderen op de basisschool nog meer les moeten krijgen in een vreemde taal. Waarom? Die taal, het Engels, heeft geen enkele moeite tot in alle hoeken van de Nederlandse samenleving door te dringen. Desalniettemin heeft U plannen kinderen op de basisschool bloot te stellen aan nog meer Engels op nog jongere leeftijd. Het lijkt er op of U vindt dat de verengelsing van het Nederlandse onderwijs (en als spiegelbeeld daarvan de verdwijning van het Nederlands) U nog niet snel genoeg gaat.
De schrijfgroep van de stichting Nederlands vindt dat U een verkeerde weg dreigt in te slaan en heeft U daarom uitgeroepen tot de TaalSof van de maand juli. De groep hoopt U daarmee tot nadenken te stemmen. Zij hoopt dat U Uw taalplannen met het basisonderwijs nog eens ernstig overdenkt. Een verdere verengelsing van het basisonderwijs dient geen enkel (redelijk) doel en zal alleen maar bijdragen tot, een verdere, marginalisering van het Nederlands in eigen land en nog meer problemen bij taalzwakke leerlingen. De schrijfgroep hoopt van ganser harte dat U daar de tijd voor neemt en tot de juiste beslissing komt dat er meer dan genoeg Engels in het Nederlandse (basis)onderwijs is. Meer Engels is minder Nederlands en Nederlands is te belangrijk om er zo achteloos mee om te gaan.

Hopend op gezond verstand,

‘teken’ ik

met vriendelijke groet,
namens de schrijfgroep van de stichting Nederlands

Arno Schrauwers