Tagarchief: sN-schrijfgroep

Brief aan een staatssecretaris

Geachte heer Dekker,

Terwijl zo’n 8% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is, er grote problemen met taalzwakke kinderen op basisscholen zijn en studenten van de Vrije Universiteit bijlessen Nederlands moeten krijgen, vindt U het nodig dat kinderen op de basisschool nog meer les moeten krijgen in een vreemde taal. Waarom? Die taal, het Engels, heeft geen enkele moeite tot in alle hoeken van de Nederlandse samenleving door te dringen. Desalniettemin heeft U plannen kinderen op de basisschool bloot te stellen aan nog meer Engels op nog jongere leeftijd. Het lijkt er op of U vindt dat de verengelsing van het Nederlandse onderwijs (en als spiegelbeeld daarvan de verdwijning van het Nederlands) U nog niet snel genoeg gaat.
De schrijfgroep van de stichting Nederlands vindt dat U een verkeerde weg dreigt in te slaan en heeft U daarom uitgeroepen tot de TaalSof van de maand juli. De groep hoopt U daarmee tot nadenken te stemmen. Zij hoopt dat U Uw taalplannen met het basisonderwijs nog eens ernstig overdenkt. Een verdere verengelsing van het basisonderwijs dient geen enkel (redelijk) doel en zal alleen maar bijdragen tot, een verdere, marginalisering van het Nederlands in eigen land en nog meer problemen bij taalzwakke leerlingen. De schrijfgroep hoopt van ganser harte dat U daar de tijd voor neemt en tot de juiste beslissing komt dat er meer dan genoeg Engels in het Nederlandse (basis)onderwijs is. Meer Engels is minder Nederlands en Nederlands is te belangrijk om er zo achteloos mee om te gaan.

Hopend op gezond verstand,

‘teken’ ik

met vriendelijke groet,
namens de schrijfgroep van de stichting Nederlands

Arno Schrauwers