Tagarchief: Taalonderwijs

Taaltoets voor aankomende studenten

Oud-politicus Frits Bolkestein wil dat er een verplichte toelatingstoets Nederlands komt voor mensen die een HBO-studie of universitaire opleiding gaan doen. Dat bepleitte de oud-VVD-leider bij de overhandiging van het boek “De staat van morgen” van koffiedikkijker Adjiedj Bakas over de toekomst van overheid en politiek. Volgens Bolkestein is de beheersing van het Nederlands van aankomende studenten onder de maat. Er lijkt zo waar een hausseje te ontstaan. Eerst Zijlstra, die vindt dat Nederlands de collegetaal dient te zijn als een studie niet internationaal is (maakt één buitenlandse student een studie internationaal?) en nu Bolkestein. Aan de VU krijgen studenten al een bijspijkercursus Nederlands en, niet verbazingwekkend, ook op het HBO is de beheersing van het Nederlands belabberd. Zou iets van die noodkreten in de domme koppen van de leden van de Onderwijsonraad of van het Parlement (de goeden niet te na gesproken) doordringen? Of zijn die er, zonder dat hardop te zeggen, er op uit het Nederlands, met de gulden (zei hij rancuneus), door de plee te spoelen? Op de uitspraak van Zijlstra reageerden woordvoerders van de PvdA en van mannetje Pechtolds eigen D66 met de wens dat universitaire docenten beter Engels moesten leren.

Engelse spelling een ramp

Er is waarschijnlijk geen spelling ter wereld die rampzaliger is dan de Engelse. Aan de uitspraak kan je niet horen hoe je een woord schrijft en als je het woord ziet weet je niet hoe je het moet uitspreken. engelstalige kinderen doen er drie jaar langer over om goed (=volgens de regels) te leren lezen en schrijven dan, bijvoorbeeld Spaanse kinderen, zo stelt de English Spelling Society. Volwassen ongeletterdheid ligt in de Angelsasksische wereld hoog. Bijna een kwart van de Engelstaligen is praktisch analfabeet. Dat zou de Engelstalige gemeenschap biljoenen kosten. Terwijl bij de Nederlandse zustervereniging VWS meteen duidelijk is hoe die gewenste spelling er uit ziet, kon ik dat bij die Engelse tegenhanger niet zo snel vinden. Ze schrijven hun stektekst in die schabouwelijke rampspelling. Jammer. De VWS bestaat overigens ook al weer heel wat jaren, zonder dat dat tot de gewenste wetenschappelike spelling heeft geleid (waarom niet wetensgappeluk?).

Belabberd Nederlands

Engels aan kleuters op de basisscchool zou het Nederlands van die kleuters niet verslechteren, zo is de voorlopige conclusie van De Bot, hoogleraar in Groningen, op basis van een klein onderzoekin opdracht van het Europees Platform, een club die het Nederlands onderwijs zo snel mogelijk wil vertweetaligen.
Het treinblad Spits meldt dat een aanzienlijk deel van de aankomende hbo-leerlingen zo slecht is in Nederlands dat ze moeten worden bijgespijkerd. Dan hebben we het over voormalige basisschoolleerlingen die nog niet werden lastiggevallen met Engels op de kleuterleeftijd, maar hun lessen in het Nederlands kregen. Ik heb De Bot een paar vragen over zijn onderzoek gesteld, maar ik wacht nog op antwoord. Ondertussen vindt een belangrijk deel van de Tweede Kamer dat we rustig door kunnen gaan met de verengelsing van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat lijkt op politieke moord van de eigen taal. Wat bezielt die mensen daar in Den Haag?