Tagarchief: taalverdringing

De dwaze argumenten van een staatssecretaris

Sander Dekker
staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker

Jaap Dronkers, hoogleraar aan de meest verengelste universiteit in Nederland, fulmineert in De Volkskrant tegen de plannen van staatssecretaris Sander Dekker het Nederlands nog sterker te verengelsen dan nu al het geval is. Volgens Dronkers treedt er dan een scheiding op tussen de verschillende bevolkingslagen. Die in zijn ogen onbekookte plannen komen uit de koker van onderwijskundigen, die al jaren het Nederlandse onderwijs terroriseren. En niemand schijnt zich daar druk om te maken…
Prima, denk je dan, eindelijk eens wat tegengas tegen al die domme ideetjes van de OnderwijsOnraad om het Nederlandse onderwijs steeds verder te verengelsen, die dan vervolgens door de opeenvolgende bewindslieden worden omgezet in dagelijkse praktijk.
Je kon er natuurlijk op wachten. Er kwam een (uitgelokte?) reactie. De reactie kwam helemaal uit Swaziland, van ene Lodewijk van Oord. In Nederland maakt niemand er zich druk om, omdat de plannen van Dekker prima zijn, vindt de directeur van het United World College. Omdat deze ontwikkeling in vrijwel elk opzicht positief is, schrijft hij. “Tweetaligheid doet recht aan de realiteit van steeds meer schoolgaande Nederlanders.” “School kan een wereldtaal niet negeren.”, staat er boven zijn verhaal.
Wat een drollige opmerking van meneer Van Oord. Nederland negeert van alles, maar niet het Engels. Een groot deel van de universiteiten is verengelst. Steeds meer middelbare scholen gebruiken Engels als lestaal. Dat is kennelijk nog niet genoeg. Dekker wil ook de basisscholen verder verengelsen. Van Oord is, lijkt het, typisch zo’n voorbeeldje van een weg-met-ons-Nederlander. Zo’n exemplaar dat, zoals nogal wat Nederlanders, liever vandaag dan morgen het Nederlands kwijt is, met het volslagen zotte argument dat we niet zonder Engels kunnen. Of, zot is het niet, maar het onderbouwt allerminst de steeds verder voortschrijdende verengelsing van het Nederlandse onderwijs. Beginnen we straks met het Chinees? Of Spaans? Engels is soms best handig, maar je kunt prima een taal leren, zonder dat je je halve schooltijd in die taal moet laten onderwijzen. Lees trouwens voor de lol de commentaren eens…