Tagarchief: Taalverdringing

Ook Groninger gezellen in Engels onderwezen

Bij de Rijksuniversiteit in Groningen vinden ze dat ze nog niet genoeg Engels in de collegezaal gebruiken. Tien eerstefaseopleidingen bij de faculteit wiskunde & natuurwetenschappen worden alleen nog maar in het Engels gegeven.
De RUG-faculteit wil met die maatregel meer buitenlandse studenten aantrekken. Die moeten er voor zorgen dat een tekort van € 3 miljoen wordt weggewerkt. “Het bestuur wil zo snel mogelijk komen tot een internationale gemeenschap van studenten. Nederlandse en buitenlandse studenten volgen gezamenlijk onderwijs; er is geen aparte stroom voor Nederlanders of voor buitenlandse studenten”, schrijft het faculteitsbestuur in een brief aan de medewerkers. “Nederlands is slechts bij uitzondering toegestaan in het eerste semester en alleen bij kleinschalige activiteiten, zoals werkcolleges en practica.”
De universiteiten worden niet langer bevolkt door mensen die nieuwsgierig zijn naar het hoe en waarom, maar door lieden die denken dat de universiteit een winstgenererende organisatie is (zie ook de hartenkreet van Ewald Engelen van de UvA).
En zo wordt het Nederlands, met goedkeuring van het parlement en de overheid (waar blijft Zijlstra?), steeds verder op eigen terrein teruggedrongen… Op een dag zullen we wakker worden en constateren dat Nederlands niet langer de voertaal is in Nederland (en Vlaanderen).

Taaltoets voor aankomende studenten

Oud-politicus Frits Bolkestein wil dat er een verplichte toelatingstoets Nederlands komt voor mensen die een HBO-studie of universitaire opleiding gaan doen. Dat bepleitte de oud-VVD-leider bij de overhandiging van het boek “De staat van morgen” van koffiedikkijker Adjiedj Bakas over de toekomst van overheid en politiek. Volgens Bolkestein is de beheersing van het Nederlands van aankomende studenten onder de maat. Er lijkt zo waar een hausseje te ontstaan. Eerst Zijlstra, die vindt dat Nederlands de collegetaal dient te zijn als een studie niet internationaal is (maakt één buitenlandse student een studie internationaal?) en nu Bolkestein. Aan de VU krijgen studenten al een bijspijkercursus Nederlands en, niet verbazingwekkend, ook op het HBO is de beheersing van het Nederlands belabberd. Zou iets van die noodkreten in de domme koppen van de leden van de Onderwijsonraad of van het Parlement (de goeden niet te na gesproken) doordringen? Of zijn die er, zonder dat hardop te zeggen, er op uit het Nederlands, met de gulden (zei hij rancuneus), door de plee te spoelen? Op de uitspraak van Zijlstra reageerden woordvoerders van de PvdA en van mannetje Pechtolds eigen D66 met de wens dat universitaire docenten beter Engels moesten leren.

Belabberd Nederlands

Engels aan kleuters op de basisscchool zou het Nederlands van die kleuters niet verslechteren, zo is de voorlopige conclusie van De Bot, hoogleraar in Groningen, op basis van een klein onderzoekin opdracht van het Europees Platform, een club die het Nederlands onderwijs zo snel mogelijk wil vertweetaligen.
Het treinblad Spits meldt dat een aanzienlijk deel van de aankomende hbo-leerlingen zo slecht is in Nederlands dat ze moeten worden bijgespijkerd. Dan hebben we het over voormalige basisschoolleerlingen die nog niet werden lastiggevallen met Engels op de kleuterleeftijd, maar hun lessen in het Nederlands kregen. Ik heb De Bot een paar vragen over zijn onderzoek gesteld, maar ik wacht nog op antwoord. Ondertussen vindt een belangrijk deel van de Tweede Kamer dat we rustig door kunnen gaan met de verengelsing van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat lijkt op politieke moord van de eigen taal. Wat bezielt die mensen daar in Den Haag?

Minister weigert prijs

Het is al vrij normaal geworden: winnaars van de Sofprijs willen die niet in ontvangst nemen. Meestal hebben ze hem niet verdiend. Daar heeft de Lofprijs nooit last van. Kennelijk vindt men het moeilijker kritiek in ontvangst te nemen dan lof. Dat is wel te begrijpen. Wat niet te begrijpen is, is de argumentering waarmee Van Bijsterveldt haar weigering onderbouwt: de Radboud-universiteit heeft in haar gedragscode staan dat de scripties in het Engels moeten en dan zit het dus (?) wel goed. Dat er in het hele Nederlandse academische onderwijs weinig Nederlands meer gesproken wordt, terwijl dat wel de voertaal zou moeten zijn, doet dan kennelijk niet ter zake. Hoe dom kun je zijn (in dubbel opzicht)? Ik mag niet moorden, volgens de wet, maar als ik in mijn gedragscode opneem dat moorden onderdeel uitmaakt van mijn ondernemingsmodel, dan zit ik goed. Zoiets.

Kees, Piet en Jan verdwijnen

Ik zat gister naar StudioSport te kijken en het viel me op dat veel Nederlandse voetballers een Engelse of althans niet-Nederlandse voornaam hebben. Je hebt natuurlijk Bas Dost, Arjan Robben en KLaas-Jan Huntelaar, maar er lopen nogal wat Kevins, Keithen (waar is Kees?), Mitchells, Robins, Wesley en Jeffreys rond. Wat zou dat toch zijn? De wereldwijd heersende Engelse ziekte? Maar hoe komt het dan dat Skandinavische spelers wel vaak een Noordse naam hebben? Weer een staaltje van het haast onmetelijke minderwaardigheidscomplex van ‘den Nederlander’? En als dat zo is, hoe komt dat dan weer?

Zittie of leesjur: megakul

De anglowaan is diep doorgedrongen in Nederland. Zoetermeer noemt zich ‘zittie of leesjur’. De burgemeester gevraagd wat dat voor een flauwekul is. De man schijnt wel te willen (.‘Als u een Nederlandse synoniem heeft voor “leisure”, dan hou ik mij aanbevolen.’). De schrijfgroep van sN heeft hem de nodige suggesties aan de hand gedaan. Zoetermeer, een stad waar niet hoeft, een ongedongen stad, een gemaksstad, op je gemak, stad van ontspanning, van recreatie, beidt uw tijd, ontspannen stad, recreatiestad… Zo moeilijk is dat toch niet? Leesjur, hoe verzint iemand het? En zou de verzinner daar nog geld voor gekregen hebben? Het zal toch niet? Ai, emsterdem.

Engelse bewegwijzering TU Delft

Gister kreeg ik van iemand een melding dat in de TU-wijk in Delft een nieuwe volledig engelstalige bewegwijzering was geïnstalleerd (moet ergens in mei, juni geweest zijn; zie hier). Via het kwettercircuit kreeg ik te horen dat die bewegwijzering al weer verdwenen is (op kwetter: @JvH1983). Kan iemand me een foto bezorgen van de huidge bewegwijzering in de TU-wijk?
Stuur naar webbaas@stichting-nederlands.nl. Alvast bedankt.

Euroshopper, het vervolgverhaal

Nederlands verdwijnt van Euroshopper Er zal in de nabije toekomst vaker leesbaar Nederlands op de verpakking van de goedkope Euroshopper-artikelen bij AH staan. Verdienste vooral, moet ik eerlijk zeggen, van de stichting Taalverdediging, die bereid was de straat op te gaan voor deze kleinering van het Nederlands. Da’s mooi, maar toch blijven morren tot het Nederlands op alle ES-producten weer normaal leesbaar is. AH heeft altijd volgehouden dat het verdwijnen van leesbaar Nederlands een centenkwestie was, maar hoe moet ik deze beleidswijziging dan verstaan? Nieuwe verpakking kost toch geld, krentenwegers van professie? De klanten gingen kennelijk klagen. Goed zo, vaker doen, tot het in die botte voorheen Zaanse koppen doordringt dat je de taal van je klant moet spreken.
Afijn, een stapje vooruit, maar wel is als in de Echternachprocessie (maar dan anders: drie stappen achteruit, twee naar voren). Overigens is AH vrij hardleers. Een tijdje terug was er ineens een garagesale. Kofferbakverkoop bij onze Nationale Krentenweger?

Vlaanderen boven

Waalse arrogantie Wat me in die slepende BHV-kwestie in Vlaanderen, en ook elders, steeds weer verbaast, is dat de Vlamingen zich elke keer weer laten piepelen door de franstaligen. Telkens raken Vlamingen in heftige opwinding als een of andere arrogante franstalige zijn kont afveegt met de redelijkheid en het fatsoen. Een paar maanden geleden stond er een mevrouw met een, duidelijk, zelfgemaakt bord waarop zoiets te lezen was als “Je moet met zo’n lokaal taaltje niet zo’n dikke nek hebben” (in het Frans, uiteraard) en half Vlaanderen raakte in vuur en vlam. Hoogmoedig negeren, zo’n domheid, zou ik denken of veeg de vloer met zo’n leeghoofdige sukkel aan. Nee hoor.
Nu weer die eeuwige BHV-kwestie. Ik krijg het idee dat de Vlamingen zich behoorlijk (eigenlijk onbehoorlijk) laten naaien. België moet verder, zal wel de gedachten geweest zijn van de Vlaamse politici die met Elio di Rupo tot een akkoord over de kwestie zijn gekomen. Het komt me voor, maar ik ben een buitenlander, dat de franstaligen een groot deel van de buit hebben binnengehaald. Niks afschaffen van de faciliteiten of niks inburgeren. De Vlamen passen zich maar aan. Zouden die Vlamen niet op cursus moeten bij hun franstalige landgenoten (hoe lang nog?) om een lesje in arrogantie te leren?