Tagarchief: Vlaanderen

Leuven wil Frans juk wisselen voor Engels

Leuven VLaams, Walen buiten
Tegen de stakende Vlaamse studenten werd in januari 1968 hard door de politie opgetreden. Dat waren andere tijden (afb: WIkiMedia Commons)

In Nederland zijn de universiteiten al voor een groot deel of nagenoeg helemaal verengelst. Dat is volslagen illegaal, maar politiek Nederland doet of zijn/haar neus bloed. Ook in België wordt gestreefd naar verengelsing, tenminste in Vlaanderen, maar daar staan de taalwetten in de weg. Zo’n 50 jaar geleden ageerden Vlaamse studenten net zo lang tot Frans er verdween en het Nederlands er de voertaal werd. Het Franstalige deel verkaste naar Louvain-la-neuve (Nieuw-Leuven).

Zoals gezegd is er ook in België een sterke hang naar het verengelsen van het academische onderwijs. De Katholieke universiteit Leuven (KUL) had op 4 mei een bijeenkomst georganiseerd over de, wat universiteiten heel eufemistisch noemen, internationalisering van de universiteiten en de nationale taal, totalement en anglais. Ons Erfdeel had daar een artikel aan gewijd en schreef ironisch: in vijftig jaar van ‘Leuven Vlaams’ naar ‘Leuven Engels’. Nu zijn het echter niet de studenten die de taalovergang bewerkstelligen maar de ‘hooggeleerden’ en vooral de universiteitsbestuurders. Die zien dollartekens.
Alle mooie praatjes op een hoop, het gaat uiteindelijk om geld en buitenlandse studenten brengen geld in het laatje. Aan de nationale taal hebben de meeste universiteitsbestuurders geen enkele boodschap. Vijftig jaar na de bevrijding van het Franse juk onderwerpen de Leuvense bestuurders, de enkele goede niet te na gesproken, zich vrijwillig aan het Engelse (of eigenlijk Amerikaanse) juk…

Weg met de ondertiteling

Hans Bennis, directeur TaalunieHans Bennis, afkomstig van het Meertensinstituut, is net benoemd als directeur van de Taalunie of hij gooit al de knuppel in het hoenderhak: Spreken Vlamingen en Nederlanders nog wel dezelfde taal? Ik zou zeggen dat dat een vreemde vraag is voor iemand in zijn positie. Had hij zich die vraag niet moeten stellen voordat hij die baan aannam? De Taalunie, zal Bennis ook wel weten, heeft belangrijke taken gekregen op het gebied van de ‘verzorging’ van het Nederlands. Dan hebben we het over taalbeleid, taalinfrastructuur en taalgebruik. Die taal is dan de gemeenschappelijke taal van Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen: het Nederlands. Tenminste, daar gaat de Taalunie vanuit.
Het is zeker waar dat er in de diverse delen van dit taalgebied eigenzinnige bloempjes ontstaan, maar maken die taalvarianten de lokale taal ineens geen Nederlands meer? Nederlanders, en vooral randstedelingen, zijn uitzonderlijk taalintolerant (ik veralgemeen hier enigszins). Iemand hoeft maar een een kleine taalafwijking in woordgebruik of uitspraak te bezigen of de randstedeling vraagt of die ‘boer’ geen Nederlands kan spreken. Het lijkt er op dat dat verschijnsel in Vlaanderen ook voorkomt. Ik heb me laten wijsmaken dat West-Vlamingen op de Vlaamse tv ook ondertiteld worden. Ondertiteling bevordert de taalintolerantie, is mijn stelling.

Engels

Wat ik zo grappig vind is dat ik dat in de Engelstalige wereld nog niet gezien heb. Australische films worden in Engeland en Amerika niet ondertiteld, althans, ik heb dat nog nooit gezien. Verzin zo nog maar een paar Engels/Engelse cominaties. Ik heb ook de indruk (en nee, ook daar heb ik  geen onderzoek naar gedaan) dat de taaltolerantie van Engelssprekenden ten opzichte van van afwijkingen van de eigen taal aanzienlijk groter is dan van de Nederlandssprekenden. Ik heb vele bijeenkomsten in den vreemde meegemaakt, waar niet Engelstaligen in het Engels een verhaal moesten houden.

Mijn Engels is, denk ik, niet heel erg slecht, maar ik heb menigmaal grote moeite gehad betogen van die niet-Engelstaligen te volgen, terwijl Engelstaligen daar, gehoord de reacties, vaak veel minder moeite me hadden. Goed, die hebben natuurlijk het voordeel dat het hun eigen taal is, maar het leek er op dat ze weinig moeite hadden met, soms aanzienlijke, taalafwijkingen. Ik weet het, dat is geen echt wetenschappelijke onderbouwing van mijn stelling, maar laten we om te beginnen de proef op de som nemen en die ondertiteling van Nederlandse en Vlaamse films en series opdoeken. Weg ermee. Dat levert ook nog eens geld op, Hollanders!

Gaat Vlaanderen Nederland achterna?

TaalstrijdIk lees vandaag in de Standaard dat 25 Vlaamse middelbare scholen gaan beginnen met wat daar genoemd wordt ‘immersieonderwijs’ (wat zou er verkeerd zijn aan onderdompelingsonderwijs?). Tot 20% van de vakken mag in een andere taal worden gegeven dan het Nederlands, maar een in het buitenlands gedoceerd vak zal ook altijd in het Nederlands gegeven moeten worden. Aan dat laatste kan Nederland een voorbeeld nemen, maar aan de andere kant begint het er toch op te lijken dat ook Vlaanderen gevallen is voor de kennelijk onweerstaanbare lokroep van het Engels (=Amerikaans). Met als argument? De gehanteerde ‘argumenten’ zijn zo futiel: Engels is nu eenmaal dé wereldtaal (oid). In een fatsoenlijke debatwedstrijd zou je met zo’n ‘argument’ zo onder tafel geveegd worden. Kan een minister of een andere volksvertegenwoordiger in Nederland of Vlaanderen nu eens een keer met harde feiten voor de dag komen? Hoeveel van die tere zieltjes op onze Vlaamse en Nederlandse scholen hebben later een glanzende internationale (dus? Engelstalige) loopbaan misgelopen doordat ze op de basis- en middelbare school zo slecht Engels hebben geleerd? Cijfers graag. Ik weet bijna zeker dat ze daar niet mee kunnen komen, omdat die niet bestaan. Als je onzin maar blijft herhalen dan wordt die op den duur voor de onomstotelijke, niet te loochenen ‘waarheid’ versleten.

Vlaanderen boven

Waalse arrogantie Wat me in die slepende BHV-kwestie in Vlaanderen, en ook elders, steeds weer verbaast, is dat de Vlamingen zich elke keer weer laten piepelen door de franstaligen. Telkens raken Vlamingen in heftige opwinding als een of andere arrogante franstalige zijn kont afveegt met de redelijkheid en het fatsoen. Een paar maanden geleden stond er een mevrouw met een, duidelijk, zelfgemaakt bord waarop zoiets te lezen was als “Je moet met zo’n lokaal taaltje niet zo’n dikke nek hebben” (in het Frans, uiteraard) en half Vlaanderen raakte in vuur en vlam. Hoogmoedig negeren, zo’n domheid, zou ik denken of veeg de vloer met zo’n leeghoofdige sukkel aan. Nee hoor.
Nu weer die eeuwige BHV-kwestie. Ik krijg het idee dat de Vlamingen zich behoorlijk (eigenlijk onbehoorlijk) laten naaien. België moet verder, zal wel de gedachten geweest zijn van de Vlaamse politici die met Elio di Rupo tot een akkoord over de kwestie zijn gekomen. Het komt me voor, maar ik ben een buitenlander, dat de franstaligen een groot deel van de buit hebben binnengehaald. Niks afschaffen van de faciliteiten of niks inburgeren. De Vlamen passen zich maar aan. Zouden die Vlamen niet op cursus moeten bij hun franstalige landgenoten (hoe lang nog?) om een lesje in arrogantie te leren?